Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

Articles

ประวัติ คสท.

ประวัติคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย

 

บทนำ

                คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย (คสท.) เป็นคณะที่สังกัดในสหกิจคริสเตียนประเทศไทย โดยมีความสัมพันธ์กับ World Assemblies of God (AG.) ซึ่งเป็นกลุ่มคริสตจักรที่มีความเชื่อแบบเพนเตคอส กลุ่มหนึ่ง ที่เริ่มก่อตั้งเป็นทางการในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค..1914 ในช่วงปี ค..1989 มีการฉลองครบรอป 75 ปีของ AG. มีรายงานว่า AG. มีคริสตจักรในประเทศอเมริกา 11,000 แห่ง สมาชิก 2.5 ล้านคน ศาสนาจารย์ 30,500 คน ในต่างประเทศมี 130 ประเทศ คริสตจักร 116,000 แห่ง สมาชิก 25 ล้านคน มิชชั่นนารี 1,530 คน [1]

AG. เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี ค.. 1973 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ (.. 1998) รวมระยะเวลาเพียง 25 ปี มีคริสตจักรในสังกัดกว่า 80 แห่ง มีสมาชิกประมาณ 4,000 คน นับเป็นความสำเร็จมากพอสมควร เมื่อเทียบกับคณะต่างๆที่ทำงานในประเทศไทย ซึ่งน่าที่จะนำมาวิเคราะห์ว่า อะไรเป็นเหตุให้ คสท. มีการอัตราการเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะการรับใช้ในประเทศไทย เพื่อที่จะได้นำเอาข้อมูลการวิเคราะห์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในการรับใช้ และการเสริมสร้างคริสตจักรไทยด้วย

                โดยหลักการวิเคราะห์นั้น ผู้เรียบเรียงจะนำเอาประวัติศาสตร์มาศึกษา แล้วนำมาสรุปให้เห็นภาพรวมคร่าวๆในที่นี้ ซึ่งศึกษาจากหนังสือ เอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์บุคคลในเหตุการณ์ แล้วจับเอาประเด็นต่างๆมาวิเคราะห์ปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ที่กระทบต่อการเจริญเติบโตของ คสท. โดยใช้หลักวิชาการด้าน Church Growth มาใช้ในการวิเคราะห์เป็นหลัก และรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำในระดับต่างๆของ คสท. และคณะอื่นๆที่มอง คสท. มาช่วยในการวิเคราะห์ด้วย

 

การก่อตั้ง

                คสท. เริ่มต้นจากการที่ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ บุกเบิกตั้งคริสตจักรที่ตรอกวัดดงมูลเหล็กในปี ค..1969 ร่วมกับ ศฑ.โดนัลด์ แมคเมอเรย์ ซึ่งเข้ามาร่วมการทำงานช่วงสั้น ๆ แล้วต้องกลับประเทศอเมริกาเพราะปัญหาส่วนตัว โดยทั้งนี้ท่าน อจ.วีรชัย ยังได้รับการสนับสนุนจาก อจ.ยองกี โชว์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรโยอิโด ในสังกัด AG. ประเทศเกาหลีด้วยส่วนหนึ่ง ตลอดระยะเวลาถึง 10 ปีในการก่อตั้งคริสตจักรของท่าน

                ในช่วงการเริ่มต้นนี้ อจ.วีรชัย ต้องทำงานอย่างโดดเดี่ยวและลำบากอย่างมาก เช่น ค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ ทำให้ภรรยาของท่านต้องทำงานถึง 4 ที่เพื่อที่จะมีเงินเลี้ยงดูครอบครัว  สถานที่คริสตจักรที่คับแคบไม่เหมาะสม ขาดเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะท่านมีความปราถนาและความตั้งใจที่แรงกล้าที่จะตั้งคริสตจักรโดยคนไทยเป็นผู้นำ ซึ่งขณะนั้นแนวความคิดนี้ถูกต่อต้านและมองในแง่ลบจากผู้นำคนไทยคนอื่นๆและจากมิชชั่นนารีด้วย โดยเฉพาะผู้นำคนไทยและมิชชั่นนารีบางส่วนในคณะเดิมที่ท่านร่วมงานอยู่ (กลุ่มพระกิตติคุณสมบูรณ์สแกนดิเนเวียร์) [2]

                ต่อมาพระเจ้าได้อวยพรคริสตจักรแห่งนี้ ให้มีคนเข้ามารับเชื่อ และมีคนถวายตัวเข้าร่วมรับใช้ในคริสตจักร เช่น อจ.แก้ว สมุทรประดิษฐ์, อจ.ปรีชา แสงคง, อจ.นิกร มณีโชติ, อจ.เนียน วิชิตนันท์, อจ.สันติ สุขเบื้องบน เป็นต้น ซึ่ง อจ.วีรชัย ก็ได้พยายามทุ่มเทอย่างมากในการสร้างบุคคลเหล่านี้ให้เติบโตและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในเวลาต่อมา ในเวลานั้นท่าน อจ.วีรชัย ได้เชิญมิชชั่นนารีจาก AG. อเมริกา มาร่วมงานด้วยและเพื่อนๆของท่านจากประเทศมาเลเซีย ให้มาช่วยสอนในศูนย์สร้างสาวกของคริสตจักรนี้ด้วย

                ในขณะเดียวกันนี้ อจ.ประคอง โพธิ์ศรีทอง และ ศฑ.โลเรน แมคเรย์(มิชชั่นนารีจาก AG.อเมริกา) ก็ได้ไปตั้งคริสตจักรที่จังหวัดอยุธยา ในปี ค..1969 ความจริงแล้ว ศฑ.โลเรน แมคเรย์ มีความปราถนาที่จะให้ อจ.วีรชัย ไปร่วมรับใช้ที่อยุธยาด้วย แต่ อจ.วีรชัย ยืนยันในนิมิตที่จะตั้งคริสตจักรใหญ่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนใหญ่มากกว่า เพื่อจะให้คริสตจักรในกรุงเทพเป็นฐานในการขยายคริสตจักรออกไปสู่ต่างจังหวัดและชนบทต่อๆไป ทั้งสองคริสตจักรนี้ถือว่าเป็นคริสตจักรรุ่นแรกของ คสท. [3]

                ต่อมา อจ.วีรชัย และทีมของท่านร่วมกับมิชชั่นนารี AG. ก็ได้ขยายคริสตจักรออกไปหลายที่หลายแห่ง เช่น ในปี ค..1970 ได้มีการก่อตั้งคริสตจักรนานาชาติ AG. ขึ้นซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ซอยยาสูบ ถนนเอกมัย ในปีค..1971 อจ.สันติ สุขเบื้องบน ไปรับผิดชอบคริสตจักรที่จ.ราชบุรีที่ อจ.วีรชัย และทีมเดินทางไปประกาศและเปิดคริสตจักรที่นั่น ปี ค..1972 อจ.ปรีชา แสงคง เดินทางไปประกาศและก่อตั้งคริสตจักรที่บ้านฉาง จ.ระยอง โดยการสนับสนุนของ ศฑ.จีน เบอร์เกสส์ ซึ่งขณะนั้นรับใช้อยู่ในท่ามกลางทหารอเมริกันที่อู่ตะเภา ปี ค..1973 ดร.ประดิษฐ์ อัครพราหมณ์ ร่วมกับ ศฑ.บรู๊ช มัมม์ ก่อตั้งคริสตจักรหมู่บ้านเสรี เป็นต้น

                ส่วนศูนย์สร้างสาวกก็ได้เติบโตขึ้น จนมีการตั้งหลักสูตร 4 ปีขึ้นใน ค..1970

                ใน ปี ค..1973 เมื่อเห็นว่ากลุ่มได้เติบโตขึ้น จึงได้ตั้งเป็นคณะขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีความสัมพันธ์อันดีกับมิชชั่นนารี AG. “คณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยจึงถูกตั้งขึ้น

                โดยขณะนั้นมีมิชชั่นนารีที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญคือ ศฑ.โลเรน แมคเรย์  และ ศฑ. เออร์วิน เชฟเฟอร์

คณะกรรมการบริหารคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย  ในปัจจุบัน(2009-2011) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ศาสนาจารย์อานุภาพ     วิชิตนันทน์           ประธาน

2. ศาสนาจารย์วีระศักดิ์      ชูลีรักษ์                  รองประธาน

3. ศาสนาจารย์ปรีชา           แสงคง                   เลขานุการ

4. ศาสนาจารย์เฉลิม            เกตุแก้ว                  เหรัญญิก
5. ศาสนาจารย์อารีย์            สว่างอารมณ์         กรรมการ
6. ศาสนาจารย์สุรชัย           วุฒิอุดมเลิศ           กรรมการภาคกรุงเทพฯ

7. ศาสนาจารย์สุพจน์          พันธ์อ้น                 กรรมการภาคเหนือ

8.  ศาสนาจารย์อุไร             แซ่เหลี่ยง              กรรมการภาคอิสาน

9.  ศาสนาจารย์กฤษฎา       ภัทรมงคลเขตต์    กรรมการภาคใต้

 

ตลอดเวลา 39 ปี มีศาสนาจารย์ ใน คสท. หมุนเวียนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทยดังนี้

1. ศจ.ดร. วีรชัย  โกแวร์           ปี คศ.     1969-1982

2. ศจ.ปรีชา  แสงคง                                  1982-1984

3. ศจ.ดร. วีรชัย  โกแวร์                             1984-1986

4. ศจ.ปรีชา   แสงคง                                  1986-1990

5. ศจ.สุรชัย   วุฒิอุดมเลิศ                         1990-1993

6. ศจ.ดร. วีรชัย  โกแวร์                              1993-1997

7. ศจ.อานุภาพ   วิชิตนันทน์                      1997-2005

8. ศจ.วีระศักดิ์   ชูลีรักษ์                               2005-2007

9. ศจ.อานุภาพ   วิชิตนันทน์                       2007-2011

 

บรรณานุกรม

โรเบิร์ต นิชิโมโตะ ประวัติเพนเตคอสและคาริสเมติกในประเทศไทย ; กรุงเทพ, เดอะร็อคจำกัด 1996

สมบูรณ์ สุวรรณชาติ ศึกษาชีวิตผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ; รายงานวิทยาลัยพระคริสตธรรมกรุงเทพ

สัมภาษณ์บุคคล

                ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์             ประธานกิตติมศักดิ์คริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย

                ศจ.ปรีชา แสงคง                  ผู้ประสานงานคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย

ศจ.ประคอง โพธิ์ศรีทอง    กรรมการคริสตจักรร่มเย็น

 [1]  โรเบิร์ต นิชิโม๊ะโต๊ะ ประวัติเพนเตคอสและคาริสเมติกในประเทศไทย หน้า 246

[2]  เรียบเรียงจากคำให้สัมภาษณ์ของ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

[3]  เรียบเรียงจากคำให้สัมภาษณ์ของ อจ.ประคอง โพธิ์ศรีทอง

webmaster April 18 2019 1024 reads Print

Sign In

Not a member yet? Click here to register.

Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
82,940 unique visits