Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

Articles

ค่ายบ้านห้วยน้ำอุ่น เชียงใหม่

ปรีชา แสงคง รายงาน

ตุบ..ตับ!!ตุบ..ตับ!!ตุบ..ตับ!!ตุบ..ตับ!! เสียงครกตำข้าวของชาวบ้าน ปลุกให้ผมตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง แม้จะเหน็ดเหนื่อยและรู้สึกอ่อนเพลียกับการเดินทางเมื่อตอนกลางวัน แต่ด้วยเสียงที่ดังต่อเนื่องจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง..ไปอีกบ้านหนึ่ง..ต่อไปอีกบ้านหนึ่ง จนเป็นนับสิบๆบ้านมีทั้งเสียงที่ดังใกล้หู และเสียงที่อยู่ไกล ผมได้นอนฟังเพลินๆอยู่สาม-สี่สิบ นาที แล้วก็ต้องลุกขึ้นทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำที่มีฝาไม่มิดชิดเพราะทำด้วยไม้ไผ่สาน แต่การทำธุระขณะที่ยังมืดทำให้รู้สึกสบายใจกว่า แล้วผมก็ออกเดินชมหมู่บ้านยามรุ่งสางซึ่งชาวบ้านเริ่มออกมาดำเนินกิจประจำวันกันบ้างแล้ว เมื่อผมคุยกับคนหนึ่งที่กำลังตำข้าวก็ทำให้รู้ว่า ที่พวกเขาที่ลุกขึ้นมาตำข้าวตั้งแต่ตะวันยังไม่โผล่ขอบฟ้าในวันนี้ ก็เพราะพวกเขาเป็นคนที่รับภาระหุงข้าวให้คณะของเราที่
ขึ้นมาจัดประชุมพิเศษ ได้รับประทานข้าวซ่อมมือใหม่ๆ หอมๆ ในวันนี้นั้นเอง
วันที่ 3-5 มีนาคม 2009 พี่น้องคริสเตียนบ้านห้วยน้ำอุ่น กำหนดจัดค่ายขึ้นในหมู่บ้าน โดยใช้อาคารคริสตจักรเป็นสถานที่ประชุม เป็นการจัดค่ายให้กับคนทั้งหมู่บ้าน แต่ละคนจะพักที่บ้านของตนเอง รับประทานอาหารที่บ้านของตน(มีรับประทานร่วมกันบางมื้อ) จะมีคนจากหมู่บ้านอื่นมาร่วมค่ายด้วย โดยจะกระจายไปพักตามบ้านหลังต่างๆ แล้วมาพบกันที่อาคารคริสตจักรตามกำหนดเวลา เป้าหมายลูกค่าย 150 คน แต่ในการจัดค่ายมีพี่น้องจากหมู่บ้านอื่นมาร่วมด้วยเช่น บ้านแม่ป่าก่อ บ้านนาสาร บ้านแม่ลา บ้านห้วยโห้ย บ้านข้าวลีบ และบ้านเมืองอาง 

เวลา 1400 น. วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2009 ผม อ.แดน แคลปเปล อ.ประทีป มูน และภรรยา คุณเอสเธอร์ อนุชนคริสตจักรนครพิงค์ 2 คน(เกา กับ หล้า) และสมาชิกจากคริสตจักรบ้านแห่งชีวิตเชียงใหม่ 8 คน รวม 14 คน พร้อมของใช้ส่วนตัวและเสบียงอาหารเดินทางจากเชียงใหม่โดยรถฟอร์วิว 2 คัน มุ่งหน้าสู่ บ้านห้วยน้ำอุ่น ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ยานพาหนะพาคณะของเราไปตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ผ่าน อ.หางดง อ.สันป่าตอง จนเข้าเขต อ.จอมทอง ก็เลี้ยวขวาเข้าถนนขึ้นดอยอินทนนท์ (ไป อ.แม่แจ่มได้ด้วย) ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย (สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร) ก่อนถึงยอดดอยประมาณ 30 กม. รถเลี้ยวขวาที่ป้ายบอกทางเข้าบ้านเมืองอาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทางบ้านห้วยน้ำอุ่น อยู่ลึกเข้าไป ประมาณ 12 กม. ตั้งอยู่ระหว่างถนนหมายเลข 1009 อ.จอมทอง-ดอยอินทนนท์ กับถนนสาย1013 อ.สันป่าตอง-แม่วาง แล้วคณะของเราก็มาถึง บ้านห้วยน้ำอุ่น เวลาประมาณ 1630 น. อากาศบนดอยต้นเดือนมีนาคม ลมหนาวยังคงหอบความเย็นมาให้สัมผัสอยู่บ้าง ทำให้รู้สึกเย็นสบาย อากาศปลอดโปร่ง
บ้านห้วยน้ำอุ่น เป็นหมู่บ้านคนไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 23 ครอบครัว เป็นคริสเตียน 80 คน 17 ครอบครัว สภาพบ้านปลูกแบบง่ายๆ ด้วยวัสดุที่หาได้ เป็นบ้านแบบยกพื้นตามวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง รวมกันเป็นหมู่บ้านตามไหล่เขา ฝาและพื้นทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้ซางทุบแบน หลังคามุงใบตองตึง บ้างก็เป็นตับหญ้าคา ในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ทุกบ้านจะมี แผงโซล่าเซลล์ อัดไฟเข้าเบตเตอร์รี่ เพื่อใช้หลอดฟรูออเรสเซนต์ 5 แรงเทียน 2-3 หลอด ได้ 3-4 ชม. บางบ้านมีคอกไก่ เล้าหมู ไว้ใต้ถุนบ้าน บางบ้านก็มีคอกวัว เพื่อเป็นที่นอนในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันก็จะปล่อยให้หากินตามบริเวณรอบๆบ้านนอกจากวัวจะต้อนออกไปเลี้ยงนอกหมู่บ้าน ส่วนอาชีพบางคนปลูกเยเบอร่า หรือออกไปรับจ้างทำสวนผัก หรือทำนาเก็บข้าวไว้กิน 
กำหนดรายการค่าย
อังคารที่ 3 มีค. 
1900-2130 ประชุมฟื้นฟู เทศนาโดย อ.แดน เคลปเปิล
พุธที่ 4 มีค. 09300-1130 นมัสการ เทศนาโดย อ.ปรีชา แสงคง

1400-1530 อบรมแยกกลุ่ม ผู้ใหญ่(อ.ปรีชา)/อนุชน(อ.แดน)/เด็ก(หล้า)
1530-1700 กิจกรรมสันทนาการ
1900-2130 ประชุมฟื้นฟู เทศนาโดย อ.ประทีป มูน
พฤหัสที่ 5 มีค.
0930-1100 นมัสการ เทศนาโดย อ.ปรีชา แสงคง
1100-1200 พิธีบัพติศมาในน้ำ


ข้อมูลชาวไทยภูเขา
ในประเทศไทย มีชาวไทยภูเขา อาศัยอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน กาญจนบุรี 
ลำพูน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา ลำปาง แพร่ ราชบุรี กำแพงเพชร เพชรบุรี อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
ปีพ.ศ.2538 มีประชากรชาวไทยภูเขา จำนวน 853,274 คน ปีพ.ศ.2545 มีประชากรชาวไทยภูเขาเพิ่มมากขึ้นเป็น 1,203,149 คน ดังนี้
- กระเหรี่ยง จำนวน 438,131 คน คิดเป็น 36.41% 
- เผ่าแม้ว จำนวน 153,955 คน คิดเป็น 12.79% 
- เผ่ามูเซอ จำนวน 102,876 คน คิดเป็น 8.55% 
- เผ่าอีก้อ จำนวน 68,653 คน คิดเป็น 5.70% 
- เผ่าเย้า จำนวน 45,571 คน คิดเป็น 3.78% 
- เผ่าลีซอ ลั้วะ ถิ่น ขมุ มลาบรี ปะหล่อง ตองซู ไทยลื้อ จีนฮ่อ ไทยใหญ่ มีประชากรเพียงเล็กน้อยไม่ถึง 4% 

webmaster April 18 2019 738 reads Print

Sign In

Not a member yet? Click here to register.

Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
117,433 unique visits