พันธกิจพัฒนาผู้นำ
Posted by webmaster on April 18 2019 19:21:51

 

คณะกรรมการ :

ศจ.อานุภาพ วิชิตนันทน์ ผู้อำนวยการ ประธาน

ศฑ. แดน เคลปเปอ ดรีมทีม

ศฑ.จิม โฮแซค ปริญญาตรี/โท

ศฑ.แอล จอห์นสัน พัฒนาผู้นำ(LD )

ศจ.ปรีชา แสงคง เลขานุการ

ศจ.วีระศักดิ์ ชูลีรักษ์ กรรมการ

 

นิยาม :

วัตถุประสงค์ :

 

ระบบการสร้าง