พันธกิจการประกาศ
Posted by webmaster on April 18 2019 19:22:30

คณะกรรมการ :

ศจ. อารีย์ สว่างอารมณ์ ประธาน

อ.ศรีมา โพธิ์ศรีทอง กรรมการ

อ.วีณา วิชิตนันทน์ กรรมการ

ศฑ. ไบรอัน เบอร์ตัน กรรมการ

ศฑ.เจสัน เจเบล กรรมการ

 

นิยาม :

วัตถุประสงค์ :

 

สิ่งที่ทำในปีที่ผ่านมา

สนับสนุนหนังสือพิมพ์

เทปคำเทศนา และคำพยาน

สื่อของ สพป. และ สื่อหนังสือกำลังใจ

ในปีนี้พันธกิจการประกาศจะทำอะไร

ทำใบปลิว 500,000 ใบ = 125,000.00 บาท

ทำบทเรียนเพื่อการประกาศ 20,000 ใบ = 50,000.00 บาท

ซีดีคำพยานเพื่อการประกาศ 300 ชุด = 4,500.00 บาท