สถาบัน, หน่วยงาน, องค์การ
Posted by webmaster on April 18 2019 19:28:21

สถาบัน/หน่วยงาน/องค์การ ในคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย

1.พระคริสต์ธรรมคริสเตียนสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

21/500 มบ.สุวรรณนิเวศน์ แยก 19 ถ.นวมินทร์ 42
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-1387054, 02-7367767
e-mail:

2. ศูนย์ศึกษาไปรษณีย์นานาชาติ
ผู้อำนวยการ คุณศรีมา โพธิ์ศรีทอง

2272/85 ซ.42 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-3756422 แฟกซ์.02-3746659
e-mail:

3. Missionnet
-

2272/85 ซ. 42 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทร.084-698-8316
e-mail:

4. คริสเตียนศึกษาคริสเตียนสัมพันธ์
Rev.Deanna Richardson

2272/85 ซ.42 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
e-mail:

5. พันธกิจข่าวดีสู่ปวงชน
อาจารย์สมาน วรรณเกียรติ

285 ม.2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร.053-4821279, 087-176-5717
e-mail: SWannakiat@gmail.com