ภาคใต้
Posted by webmaster on April 18 2019 19:30:23

 

 

กรรมการประสานงานคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคใต้ ภาค

ศจ.กฤษฎา ภัทรมงคลเขตต์ ประธาน

ศจ.นาม จิตคง รองประธาน

คศ.อุทิศ คำปัน เลขานุการ

คศ.มานพ ทองชุมนุม เหรัญญิก

คศ.ไพศาล โคจรอมรเลิศ กรรมการ

ศจ.วีระศักดิ์ ชูลีรักษ์ ที่ปรึกษา

 

 

ศฑ.ไบรอัน เบอร์ตัน ที่ปรึกษา

 

 

สำนักงานกลางตั้งอยู่เลขที่ 1 ถ.เครือพันธ์อุทิศ 3 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทร.086-287-4551

บัญชีธนาคารภาค

ธนาคาร กรุงเทพ

ชื่อบัญชี กฤษฎา ภัทรมงคลเขตต์, มานพ ทองชุมนุม

เลขที่บัญชี 574-0-77233-9

ประเภท ออมทรัพย์

สาขา คอหงส์

 

รายชื่อคริสตจักรในคณะคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคใต้

 

1. คจ.005/1974 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์ตรัง ศจ.นาม จิตคง

135/70 ถ.โรงเรียน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.075-220529

e-mail:

2. คจ.009/1979 คจ.สตูล ศจ.สมหมาย แสงสว่างสัจกุล

121/9-12 ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร.074-723575 แฟกซ์.074-722115

e-mail: satun_assembly@hotmail.com

3. คจ.010/1979 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์กระบี่ อศจ.นิรันดร์ กิตติคุณ

408/2 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร.089-458-5178

e-mail:

4. คจ. 016/1981 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์หาดใหญ่ ศจ.วีระศักดิ์ ชูลีรักษ์

108/6 ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร./แฟกซ์ 074-239732

e-mail: hatyaiaog@yahoo.com

5. คจ.026/1984 คจ.อ่าวลึกร่มเย็น ตคศ.มลศรี เลื่อนลอย

22/4 หมู่ที่ 4 ซ.อู่ห้าเสือ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร.089-971-8560, 087-930-2332

e-mail:

6. คจ.028/1995 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์สงขลา คศ.มานพ ทองชุมนุม

14-16 ซ.41 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา90000 โทร.081-969-8564

e-mail:

7. คจ.034/1987 คจ.ละงู ผป.เลิศศักดิ์ วุฒิเจนประเสริฐ

392 หมู่ที่ 4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทร.074-781800

e-mail:

8. คจ.041/1990 คจ.สะเดา ศจ.กฤษฎา ภัทรมงคลเขตต์

1 ถ.เครือพันธ์อุทิศ 3 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทร./แฟกซ์.074-411232

e-mail: sadao_aog@hotmail.com

9. คจ.044/1991 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต Rev.Brian Burton

74/123 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-246380 แฟกซ์.076-246381

e-mail: pcc@loxinfo.co.th

www.phuketchristiancentre.com

10. คจ.064/2004 คจ.ทุ่งหว้า ตคศ.มนต์ชัย ชิตชลธาร

4/7 หมู่ที่ 6 ถ.ตรัง-สตูล ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทร.074-789651

e-mail:

11. คจ.071/2004 คจ.บ้านต้นไทร อจ.แสงรุ้ง จารุเจริญกมล

132 หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160

e-mail:

12. คจ.073/2005 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์นิคมเทพา

195 หมู่ที่ 3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90260

e-mail:

13. คจ.079/2006 คจ.ร่มเย็นสุราษฎร์ธานี คศ.วีรทัต คชวงศ์

64/5 หมู่ที่ 5 ถ.วิภาวดี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร.089-288-1294

e-mail: prjth660@yahoo.com

14. คจ.080/2006 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์นครศรีธรรมราช คศ.อุทิศ คำปัน

6 หมู่ที่ 2 ถ.วัดโบสถ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-346439

e-mail:

15. คจ.083/2006 คจ.เสรีภาพพังงา คุณบุษรา ภาคกินร

1/11 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทร.086-556-8641

e-mail: bussara_pakkinon@yahoo.com

16. คจ.095/2007 คจ.ควนกาหลง ศจ.สมหมาย แสงสว่างสัจกุล

283 หมู่ที่ 9 ซ.10 ถ.นิคม ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

e-mail:

17. คจ.100/2008 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์ชุมพร คศ.ไพศาล โคจรอมรเลิศ

34/26 หมู่ที่ 9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร.085-619-1948

e-mail: