ภาคตะวันออก
Posted by webmaster on April 18 2019 19:32:04

กรรมการประสานงานคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก

ศจ.ปรีชา แสงคง ผู้ประสานงาน

คศ.สงบ พรสุวรรณ รองประธาน

อศจ.นราชัย จันทรสาขา เลขานุการ

คศ.จรรยาพร อินต๊ะจักร เหรัญญิก

อศจ.วรณี พัฒน์ตระกูลชัย ประสานงานทั่วไป

สำนักงานกลางตั้งอยู่เลขที่ 221/58 หมู่ที่ 6 ซ.5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร -

ชื่อบัญชี -

เลขที่บัญชี -

ประเภท -

สาขา -

 

รายชื่อคริสตจักรในคณะคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก

 

1. คจ.003/1972 คจ.บ้านฉาง ตคศ.นต.พิชัย ชุ่มศิริ รน.

72/7 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทร.087-966-7528

e-mail:

2. คจ.008/1976 คจ.พัทยา ตคศ.จรรยาพร อินต๊ะจักร

221/58 หมู่ที่ 6 ซ.5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.038-429004

e-mail: plc pattaya@hotmail.com

3. คจ.013/1980 คจ.ศรีราชา อศจ.วรณี พัฒน์ตระกูลชัย

50/15 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีราชา-มาบปู ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร.038-321618

e-mail: voranee_galf@hotmail.com

4. คจ.030/1986 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์สัตหีบ คศ.ปรีดา เผือกสุข

4/28 หมู่ที่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.038-436087

e-mail:

5. คจ.051/1996 คจ.ร่มเย็นฉะเชิงเทรา อศจ.นราชัย จันทรสาขา

39/3 ถ.สุวินทวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.086-7028024

e-mail: narachai_16@hotmail.com

6. คจ.087/2006 คจ.บ้านเนินสมบูรณ์ ตคศ.พันชิต งามรูป

158 หมู่ที่ 12 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทร.089-822-4151

e-mail:

7 คจ.090/2006 คจ.เมืองแสนตุ้ง คศ.สงบ พรสุวรรณ

164/10 หมู่ที่ 1 ถ.เทศบาล ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 โทร.039-546453

e-mail: ratripornp@gmail.com