ภาคกลาง
Posted by webmaster on April 18 2019 19:32:53

กรรมการประสานงานคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคกลาง

 

 

ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ

ผู้ประสานงาน

 

 

 

บัญชี

สั่งจ่ายธนาณัติ นายสุรชัย วุฒิอุดมเลิศ ปณ.คลองกุ่ม

ส่งมาที่ สำนักงานคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย

21/500 หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ แยก 19 ถ.นวมินทร์ 42

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

 

รายชื่อคริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ ภาคกลาง

 

1. คจ.002/1971 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์ราชบุรี คศ.กฤษฎา เฉลิมเขตต์

149/11 ซ.ศิริชัย ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-326932

e-mail:

2. คจ.012/1980 คจ.คริสเตียนสัมพันธ์ลพบุรี ศจ.มนตรี จินะชัย

16/1-3 ซ.ขุนเทพกวี ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.036-420821

e-mail: montrijc@gmail.com

3. คจ.035/1987 คจ.ทุ่งนา คุณพิชัย ผุดผ่อง

129/6 หมู่ 9 ต.ทุ่งเงิน อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170 โทร.056-517080

e-mail:

4. คจ.045/1992 คจ.วิถีสวรรค์ อศจ.สมปอง ผุดผ่อง

962/23 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.056-310834

e-mail: vitisawan@hotmail.com

5. คจ.049/1995 คจ.พึ่งพระพรที่ 1 คศ.บรรเริง เติมขุนทด

163 ม.16 บ้านโคกพุทธา ต.แม่เปิน กิ่งอ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทร.086-201-6497

e-mail:

6. คจ.052/1997 คจ.หนองดินแดง ศจ.วิชา พีระเสถียร

71 หมู่ 5 บ้านหนองหญ้าไทร ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร.034-347535

e-mail: