งานภาคปฏิบัติของพระคริสตธรรม คสท
Posted by webmaster on April 18 2019 19:38:32
โดย ศฑ. จิม โฮแซค

ตอนสุดท้ายของทุกเทอมของพระคริสตธรรมคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย นักศึกษาลงมือทำงานภาคปฏิบัติในที่หนึ่งที่ใดด้วยเป้าหมายหลักสามประการด้วยกัน คือ หนึ่ง เพื่อนักศึกษาจะมีโอกาสรับประสบการณ์แห่งการรับใช้ที่คงแตกต่างกันจากปกติ สอง ภายในระยะเวลาสี่ที่เรียนในพระคริสตธรรม คสท. นักศึกษาทุกคนจะมีโอกาสสังเกตบรรยากาศแห่งการรับใช้ของทุกภาคในประเทศไทย และ สาม เพื่อช่วยให้นักคึกษารู้จักงานรับใช้ในลักษณะเป็นทีม
ในเทอมที่ผ่านมานักศึกษาและอาจารย์ได้เดินทางไปอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อจะมีส่วนร่วมในงานรับใช้กับคริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์สะเดา ซึ่งจากครั้งนี้ พวกนักศึกษาได้รับประสบการใหม่หลายอย่าง และสำหรับคนส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกที่ลงไปภาคใต้
วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 09 ศจ.กฤษฎา ภัทรมงคลเขตต์ ได้นำทีมนักศึกษาออกไปแจกหนังสือพิมพ์ข่าวดี และใบปลิวอื่นๆ ในอำเภอสะเดา หลังจากนั้น ได้จัดงานประกาศในมุมหนึ่งของตลาด ซึ่งนักศึกษาได้แสดงละคร ร้องเพลง และประกาศเชิญชวนคนรับเชื่อพระเจ้า ในเวลาเดียวกัน บางท่านก็แจกใบปลิวที่ตลาดนั้น และเป็นพยานตัวต่อตัว กับคนที่สนใจเรื่องข่าวประเสริฐที่เขาได้ยิน 
วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. กลุ่มจากพระคริสตธรรมคสท. รับผิดชอบการนมัสการทั้งหมดที่คริสตจักรคสท. สะเดา ทั้งการสอนระวีวารศึกษาทุกชั้น ช่วงเวลาการนมัสการตอนเช้า การนำกลุ่มย่อยต่าง ๆ ในตอนบ่าย และในตอนเย็นได้จัดประชุมฟื้นฟู
เนื่องจากว่า เป้าหมายหลักอันหนึ่งของภาคสนามเทอมนี้ คือเพื่อให้กำลังใจกับผู้เชื่อที่เป็นสมาชิกของคริสตจักร คสท. สะเดา ที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโบสถ์ วันจันทร์ที่ 16 กับวันอังคารที่ 17 มี.ค. นักศึกษาจึงไปอีก 4 ที่ ในวันจักทร์ ทีมนักศึกษาได้ไปที่ปะดังเบซา กับ
หมู่บ้านด่านนอก ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแจกใบปลิวทั่วเมืองปะดังเบซา แล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสเข้าเขตชายแดนมาเลเซีย ในเวลากลางคืนทีมนักศึกษาจึงมีโอกาสเข้าร่วมในกลุ่มเซลที่หมู่บ้านด่านนอกให้หนุนใจสมาชิกที่นั่นประมาณ 20 คน 
ในวันอังคารจึงเดินทางไปอำเภอนาทวี ซึ่งยังไม่มีคริสตจักรที่นั่น แต่ตามเป้าหมายของ คจ. คสท. สะเดา มุ่งหวังที่จะบุกเบิกงานใหม่ที่นั่น ที่อำเภอนาทวีก็ใช้เวลาตลอดช่วงเช้าในการแจกใบปลิว กับหนังสือพิมพ์ข่าวดี ในตอนบ่ายจึงเดินทางไปยัง ตำบลคลองกวาง มีหลายคนจากตำบลนี้ที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรสะเดา แม้ห่างจากคจ.สะเดาประมาณ 35 กม. แต่หลายคนซัตย์ซื่อไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ โดยการเดินทางเกือบ 2 ช.ม. เกือบทุกครอบครัวในตำบลนั้น ทำงานในสวนยาง ทำงานตั้งแต่ตี 3 ถึวตอน